Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Schemat organizacyjny w Nadleśnictwie Stare Jabłonki:
 
Gospodarka leśna Nadleśnictwa prowadzona jest w 7 leśnictwach:
 
 
Śmieszny Kąt    -    1264 ha
Perkunicha    -    1393 ha
Laski   -    1188 ha
Draby    -    1283 ha
Barduń    -    1572 ha
Gąsiory    -    1562 ha
Białe Błota    -    1693 ha
               
Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi 1422 ha.
 
W każdym z wymienionych leśnictw pracuje dwóch pracowników Służby Leśnej (leśniczy oraz podleśniczy).
 
Stan obiektów infrastruktury kubaturowej (budynków)

Wszystkie budynki nadleśnictwa są skanalizowane. Większość budynków podłączona jest do sieci wiejskiej a budynki położone wśród terenów leśnych posiadają własne przydomowe oczyszczalnie ścieków.