Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Nadleśnictwo Stare Jabłonki
89 641 14 73
89 641 14 75

ul. Olsztyńska 2

14-133 Stare Jabłonki

Nadleśniczy
Ryszard Grzywiński
89 641 14 73
Zastępca Nadleśniczego
Florian Kamiński
89 641 10 95
Główny Księgowy
Marcin Czerwiński
89 641 10 18
Inżynier Nadzoru
Lubomir Halladin
89 641 12 55

Dział Gospodarki Leśnej

Łukasz Paprocki
St. specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i przyrody
Phone number: 89 641 30 81
Tadeusz Przesław
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarowania ekosystemami i zasobami leśnymi
Phone number: 89 641 31 40 wew. 56
Anna Paprocka
Specjalista ds. stanu posiadania i edukacji
Phone number: 89 641 31 40 wew. 60
Piotr Wytrążek
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu, handlu i marketingu
Phone number: 89 641 12 42
Małgorzata Koper
Specjalista ds. gospodarki towarowej
Phone number: 89 641 10 94

Dział Finansowo-Księgowy

Beata Glica
Referent ds. finansowo-księgowych
Phone number: 89 641 12 69 wew. 58
Anna Gregorczyk
Specjalista ds. ekonomicznych
Phone number: 89 641 12 69 wew. 69
Wanda Dziadura
Starszy Księgowy
Phone number: 89 641 12 69 wew. 53

Posterunek Straży Leśnej

Zygmunt Szymański
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 89 641 11 11 wew. 93, kom. 696 077 618
Piotr Karwowski
Strażnik Leśny
Phone number: 89 641 11 11 wew. 93, kom. 604 742 327

Stanowisko ds. kadr

Julia Jackiewicz
St. specjalista ds. kadr
Phone number: 89 641 14 73

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Wiesław Koper
Sekretarz Nadleśnictwa
Phone number: 89 641 12 49
Monika Szerszeń
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 89 641 11 11 wew. 31
Maria Musierowicz-Czerwińska
Specjalista ds. infrastruktury leśnej
Phone number: 89 641 11 11 wew. 43
Leszek Halladin
Referent ds. zamówień publicznych i drogownictwa
Phone number: 89 641 11 11 wew. 11
Ryszard Wiesztort
Kierowca
Phone number: 89 641 11 66
Sławomir Kocoń
Robotnik pomocniczy
Phone number: 89 641 11 66

Rzecznik Prasowy

Łukasz Paprocki
St. specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i przyrody
Phone number: 89 641 30 81, kom. 668 693 025