Aktualności

Wczoraj (12 lutego br.) w naszym nadleśnictwie odbyło się szkolenie z nowatorskiej metody inwentaryzacji zwierzyny leśnej. Z metodyką zapoznał nas dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM, który jest kierownikiem Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.