Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Wielkość sprzedaży jest pochodną wynikową rozmiaru pozyskania drewna. Pozyskanie Nadleśnictwo prowadzi w oparciu o Plan Urządzenia Lasu, podstawowy dokument zawierający m.in.: cele, zadania i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Sprzedaż drewna musi uwzględniać parametry użytkowania lasu z obligatoryjnym zakazem ich przekroczenia. 
Plan Urządzenia Lasu sporządzany jest dla Nadleśnictwa na okres 10 lat i jest zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Aktualny cykl urządzeniowy to lata 2017 - 2026.
  • Średnio roczne pozyskanie drewna na lata 2017-2026 wynosi: 70 000 m3.
Dominującym sposobem użytkowania lasu na terenie Nadleśnictwa jest gospodarka przerębowo-zrębowa, prowadzona w ramach rębni złożonych. Znaczna część pozyskiwanego przez Nadleśnictwo drewna pochodzi z cięć pielęgnujących las:
czyszczeń,
trzebieży,
czynności porządkujących poprzez usuwanie:
   - drzew połamanych lub powalonych przez wiatr i śnieg,
   - drzew opanowanych przez szkodniki owadzie i pasożytnicze grzyby.
 
 
Około 12 % masy grubizny pozyskuje się z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalnej ludności, poprzez prowadzenie sprzedaży detalicznej. 
Oprócz grubizny Nadleśnictwo umożliwia samowyrób i zakup drobnicy opałowej po bardzo niskich cenach. Rocznie w tej formie sprzedaje się około 2000 m3.
 
Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest we wtorki od godziny 7.00 do 12.00.  Cennik detaliczny znajduje się poniżej.
 

Sprzedaż choinek i stroiszu świerkowego

 
W ramach sprzedaży detalicznej oferuje się również zakup choinek i stroiszu świerkowego. Średnio rocznie Nadleśnictwo umila święta w prawie 200 domach. 
 
Choinki i stroisz sprzedawane są codziennie od godziny 7.00 do 15.00.  Cennik znajduje się poniżej.
 
Sprzedaż detaliczna odbywa się za pośrednictwem leśniczych w kancelariach leśnictw.  
Adresy do poszczególnych leśnictw znajdują się w zakładce kontakt.
 

Warunki sprzedaży-kupna

Cennik detaliczny drewna

Cennik detaliczny choinek i stroiszu świerkowego

Regulamin sprzedaży detalicznej

Zasady rozpatrywania reklamacji