Lista aktualności Lista aktualności

Świętujemy 150-lecie powstania naszego Nadleśnictwa

W czwartek 19 kwietnia leśnicy ze Starych Jabłonek świętowali jubileusz 150-lecia utworzenia swojego Nadleśnictwa.

Obchody rocznicowe otworzył uroczystym przemówieniem Nadleśniczy Ryszard Grzywiński. Następnie Zastępca Nadleśniczego Marian Ramczykowski przybliżył zgromadzonym gościom bogatą historię Nadleśnictwa Stare Jabłonki.

Z zachowanych do dziś wiarygodnych źródeł historycznych wiemy, że Nadleśnictwo Stare Jabłonki powstało w roku 1868. Całkowita jego powierzchnia wynosiła wówczas 7447 ha i po wielu reorganizacjach na przestrzeni burzliwych dziejów przetrwało aż do chwili obecnej w niewiele zmienionym kształcie obszarowym. Tak jak za czasów wschodniopruskich stanowi część dużego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Taborską. Obecnie obejmuje swym obszarem 9949 ha i znane jest w całym kraju z produkcji wysokiej jakości sośniny. 

Przemówieniom obok zgromadzonych tutejszych leśników, przysłuchiwali się licznie przybyli goście, w tym m.in.: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Przedstawiciel Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosta Powiatu Ostródzkiego, Wójt Gminy Gietrzwałd, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowa Policji w Ostródzie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek, Radna Rady Gminy Ostróda, Sołtys wsi Stare Jabłonki, Sołtys wsi Kątno, przedstawiciele z firm współpracujących oraz lokalna społeczność. Za oprawę medialną odpowiadali: Studio "Ruchome Obrazki", Gazeta Ostródzka oraz Telewizja Kopernik.

Jubileusz uświetniły przemowy zaproszonych gości, połączone z wręczaniem listów gratulacyjnych i upominków. 

Między innymi w imieniu RDLP Olsztyn, Zastępca Dyrektora Małgorzata Błyskun przekazała 150 sztuk sadzonek dzikich jabłonek, występujących w naturalnym środowisku leśnym i rolnym.

W dalszej część uroczystości oficjalnie odsłonięto kamień pamiątkowy z wyrytym napisem: „Ten las posadzili 19.04.2018 r. leśnicy i lokalna społeczność dla uczczenia 150-lecia utworzenia Nadleśnictwa Stare Jabłonki”.

Zwieńczeniem obchodów było wspólne sadzenie lasu w oddz. 80b leśnictwa Perkunicha. Uroczystości towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda i wyśmienite humory uczestników.