Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia terenowe przyszłych leśników

Studenci III roku Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie weryfikują swoją wiedzę z hodowli lasu w Nadleśnictwie Stare Jabłonki.

10 kwietnia 2019 r. już po raz drugi, lasy Nadleśnictwa Stare Jabłonki były terenem ćwiczeń z hodowli lasu. Tym razem program przewidywał pielęgnowanie lasu. W ramach zajęć przygotowano powierzchnie w leśnictwie Gąsiory i Ostrowin, na których w zależności od wieku drzewostanu, stanu jego rozwoju prowadzi się odpowiednie zabiegi hodowlane, poczynając od czyszczeń wczesnych, czyszczeń późnych, przez trzebieże wczesne, kończąc na trzebieżach późnych. Na każdej z tych powierzchni omówione zostały cele jakie chcemy uzyskać i metody zabiegów koniecznych do uzyskania zamierzonego efektu. Studenci w ramach dyskusji mogli odnieść się do poprawności wykonanych już zabiegów, lub sposobów uzyskania zamierzonego celu hodowlanego.

Dyskusje były owocne, ponieważ przybliżały wspólne stanowisko, zbieżne z zasadami hodowlanymi. Jest czas nauki, czas wdrażania się z tajniki, które skrywa las. 
A bioróżnorodność, która cechuje nasze lasy, nie ułatwia pracy młodym ludziom. Wiele się trzeba uczyć, zdobywać doświadczenie, aby móc czuć las i móc Go zrozumieć oraz zależności które w nim występują. Ale wszystko jest przed tymi młodymi ludźmi, przyszłymi leśnikami. 

Nadleśnictwo Stare Jabłonki jest otwarte na współpracę z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim udostępniając swoje bogactwo - lasy - w celach edukacyjnych.